Nyheter

23.02.2017

Her legger vi forløpende ut presentasjoner og film fra Mindfulnesskonferansen 2016.

21.02.2017

Michael de Vibe har skrevet et medlemsbrev og har latt seg inspirere av avhandlingen til Daniel Simpson kalt: "From Me to We... Could Mindfulness in Schools Be More Insightful?"

21.12.2016

Tor Magne Handeland (Leder i Mindfulness Norge) har skrevet en julehilsen som du kan lese her. 

21.11.2016

Michael de Vibe har skrevet et medlemsbrev og har blant annet fått Mari Aanensen til å skrive om en undersøkelse hun har utført ved Sørlandet Sykehus. 

24.08.2016

Mindfulness Norge lanserer en ny nettside i samarbeid med Webtotal. Løsningen kombinerer de administrative behovene for å drive foreningen samtidig som den vil være en effektiv kommunikasjonskanal ut til medlemmene. Vi håper den faller i smak!

Video

Samleside for videoer fra konferansen "Mindfulness i arbeidsliv og ledelse" 8-9. november 2013, Oslo - se her 

Schrödingers katt: Stress. Michael de Vibe om Oppmerksomt nærvær - se her

Jon Kabat-Zinn underviser om Mindfulness-Based Stress Reduction - se her

Jon Kabat-Zinn leder nærværsøvelser - se her

Philippe Goldin fra Stanford-universitetet foreleser om effektene av nærværstrening for hjernen - se her

Hjerneforskeren Richard Davidson om "kontemplativ nevrovitenskap" - hvordan meditativ praksis kan skape varige endringer i hjernen - se her 

Psykiateren Daniel Siegel om "Mindsight - the new science of personal transformation" - se her

Lenker

Norge og Norden

Nfon har som forening besluttet kun å ha lenker til utdanninger i regi av offentlige utdanningsinstitusjoner. 

Internasjonalt

Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society ved University of Massachusetts Medical School

The Centre for Mindfulness Research and Practice, University of Bangor, Wales

Mindful Awareness Research Center ved University of California - Los Angeles

Hjemmeside for Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

Nettsider om nærværstrening fra the Mental Health Foundation i Storbritannia

The Mindfulness Research Guide har månedlige oppdateringer fra forskningsfronten for klinikere og forskere

Oppmerksomt nærvær i media

Artikkel i Dagens Næringsliv om oppmerksomt nærvær og meditasjon i forhold til lederutvikling

Kronikk i Dagbladet om Zen-buddhisme

Artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening om oppmerksomt nærvær i psykoterapi

Kronikk i The New York Times "When the Mind Wanders, Happiness Also Strays"